Europees mededingingsrecht

Staatssteunrecht

Het Europees mededingingsrecht regelt de verhoudingen tussen markten, overheid en ondernemers. Onderdeel hiervan is het staatssteunrecht.

Ik heb mijzelf in de loop van de tijd met name gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Het staatssteunrecht speelt niet alleen een belangrijke rol voor overheden, maar ook voor ondernemers. Het is namelijk van belang om te bepalen of de steun/subsidieaanvraag gerechtvaardigd is. Indien dit niet het geval is, dient de overheidsinstantie het steun/subsidiebedrag onverwijld terug te vorderen bij de ondernemer.

Veel ondernemers, subsidieontvangers, zijn hiervan niet op de hoogte en gaan ervan uit dat uitgekeerde subsidie ten alle tijden gerechtvaardigd is.

Binnen het staatssteunrecht is veel mogelijk om steun/subsidie toch gerechtvaardigd uitgekeerd te krijgen; het zogenaamd staatssteun’proof’ maken van een voorgenomen steunverlening.

Daarnaast word ik vaak ingeschakeld door bestuurders van ondernemingen om een staatssteun’check’ uit te voeren. Dit vindt veelal plaats om bestuursaansprakelijkheid te voorkomen. 

Neem contact op

12 + 12 =