Samenwerking

Per 24 augustus 2020 ben ik in dienst als advocaat in het mededingingsrecht en ondernemingsrecht voor Trip Advocaten & Notarissen te Groningen en Leeuwarden. Alle opdrachten verlopen vanaf die datum via Trip Advocaten & Notarissen. 

Daarnaast ben ik als promovenda (PhD researcher) verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vakgroepen: Europees en Economisch recht en Transboundary Legal Studies. Heeft u onderzoeksgerelateerde vragen? U kunt mij bereiken op: n.r.drenth@rug.nl. 

Neem contact op

3 + 1 =