Wetenschappelijke referenties

” Nicolette is op dit moment als promovenda werkzaam bij mijn onderzoeksgroep. Ik ken Nicolette op dit moment dus omdat ik haar onderzoek begeleid, maar ik ken haar ook al uit de tijd waarin zij nog studeerde. Tijdens haar studie heb ik Nicolette leren kennen als een zeer gedreven en nieuwsgierige student. Zij bereidde colleges consciëntieus voor en was steenvast in staat niet alleen vragen correct te beantwoorden; zij kon ook zinvol deelnemen aan discussies en daarin haar medestudenten betrekken. 

Zij was na haar studie enige tijd als docent aangesteld met een onderwijsaanstelling en daarin heeft zij veel goed werk verricht. Het door haar gegeven onderwijs is goed geëvalueerd en studenten ervaren haar als een docent die kennis en vaardigheden goed kan overdragen in een prettige sfeer. 

We hebben daarnaast een onderzoeksvoorstel voorbereid en uitgewerkt dat in een selectieprocedure is beloond met een beurs. Nicolette voert op dit moment dat onderzoek uit onder mijn begeleiding, en ook hier leer ik haar kennen als een gedreven, analytisch sterke en nieuwsgierige collega waarmee het fijn samenwerken is. Haar communicatie is open en duidelijk en ook de algemene omgang is goed.

Dat Nicolette niet alleen in een academische omgeving goed functioneert, bewijst haar werk bij Europa Decentraal en het REFIT-platform van de Europese Commissie, waar zij het Europees recht wist te vertalen naar goed toegankelijke praktische werken. Deze ervaringen maken ook dat ik zonder enig voorbehoud deze aanbeveling schrijf voor haar werkzaamheden buiten de Universiteit ”

Prof. mr. dr. H.H.B. (Hans) Vedder

Hoogleraar Economisch (Europees) recht, Rijksuniversiteit Groningen

” In mijn hoedanigheid van hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen geef ik hierbij een referentie af ten aanzien van mevrouw Drenth. 

Ik heb mevrouw Drenth leren kennen doordat zij in de zomer van 2016 bij onze sectie handels- en arbeidsrecht een interne onderzoeksstage heeft gelopen. 

In dit kader heeft mevrouw Drenth mij geassisteerd bij de uitvoering van een jurisprudentie- en literatuuronderzoek naar de toepassing van wettelijke bepalingen die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse vennootschapswetgeving als gevolg van de inwerkingtreding op 01 januari 2013 van de Wet bestuur en toezicht aanpassing regels nv/bv. 

Hierbij heb ik mevrouw Drenth leren kennen als een gestructureerd en doelgericht persoon. Zij heeft de werkzaamheden zeer nauwgezet verricht en heeft haar bevindingen neergelegd in een gedetailleerd verslag. 

De gesprekken die ik met mevrouw Drenth in het kader van de door haar verrichte onderzoekswerkzaamheden heb gehad, verliepen altijd plezierig en constructief. Het viel mij daarbij op dat als er obstakels waren zij oplossingsgericht dacht en handelde. 

Voorts kan men op mevrouw Drenth bouwen; toezeggingen en afspraken worden nagekomen ”

Prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma

Hoogleraar Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen